GIỜ LÀM VIỆC
Từ 09h đến 20h
(Kể cả thứ 7 & Chủ nhật)
TRANG LIÊN KẾT
HÌNH ẢNH
Giới thiệu-1 Giới thiệu-2 Giới thiệu-3 Giới thiệu-4 Giới thiệu-5 Giới thiệu-6 Giới thiệu-7 Giới thiệu-8 Giới thiệu-9 Giới thiệu-10 Giới thiệu-11 Giới thiệu-12

Chuyên gia Bác sĩ Việt Nam

  Họ và tên:     

Quốc tịch:     

Chuyên ngành:     

Sơ lược:     

  
Nguyễn Vũ Hoàng

Việt Nam

Phẫu thuật thẩm mỹ; Da liễu

Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ được Sở y tế Việt Nam cấp phép
Thạc sỹ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, Da liễu
Hơn 15 năm kinh nghiệm tại Việt Nam
     
  Họ và tên:      

Quốc tịch:      

Chuyên ngành:      

Sơ lược:      

 
Nguyễn Tuệ Tâm

Việt Nam

Phẫu thuật thẩm mỹ; Da liễu


Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
Thạc sỹ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ
Hơn 10 năm kinh nghiệm tại Việt Nam
     
   Họ và tên:      

Quốc tịch:      

Chuyên ngành:      

Sơ lược:      


Uông Thanh Tùng

Việt Nam

Phẫu thuật thẩm mỹ; Da liễu


Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
Thạc sỹ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ
Hơn 10 năm kinh nghiệm tại Việt Nam
     
   Họ và tên:      

Quốc tịch:      

Chuyên ngành:      

Sơ lược:      


Chu Quốc Thắng

Việt Nam

Phẫu thuật thẩm mỹ; Da liễu


Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, Số chứng chỉ hành nghề 37/BYT-CCHN
Thạc sỹ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ
Hơn 10 năm kinh nghiệm tại Việt Nam